Mgr. Pavlína Gawlasová
Optometristka
Absolventka lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
Rok ukončení 2011

Praxe v oboru optometrie od roku 2009